53. Risale

53. Risale
Kim tarafından, neden kaleme alındı?
Nasıl sırra kadem bastı?
Kimler tarafından, nerede saklanıyor?

Dünyanın bütün seçkin kütüphanelerinde bulunabilen,
yazıldıkları dönem için her biri hazine değeri taşıyan
52 adet İhvan-ı Safa (Arınmış Kardeşler) risalesinin,
bir de 53.’sünün olduğunu, bugüne kadar hiç kimse bilmiyordu!

Tek kopya olarak kaleme alınan 53. Risale’nin ortaya çıkması için,
acaba hangi koşulların olgunlaşması gerekti?

A R I N M I Ş   K A R D E Ş L E R ,
Amerika kıtasının yerini Columbus’dan 700,
Dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü,
güneşin evrenin merkezinde olduğunu Copernicus ve Galileo’dan 500,
evrim teorisini Darwin’den, atomun parçalanabileceğini Dalton’dan
ve bu esnada ortaya çok büyük bir enerji çıkacağını Hahn’dan 1000 yıl önce
B  İ  L  İ  Y  O  R  L  A  R  D  I !

Acaba daha da ötesi var mıydı?

9. YÜZYILDA FAALİYETE GEÇEN
GİZLİ FİKİR KULÜBÜ
İhvan–ı Safa
BAŞKA NELER BİLİYOR OLABİLİR?

Kalbinizi ve beyninizi,
yerin dokuz kat dibine,
Hazreti İdris’in gizli tapınağına
doğru gerçekleşecek
büyük maceraya hazırlayın.